એવર-પાવર ઇન્ડસ્ટ્રી કું., લિ.
Tel:0086-571-88220652/53 Fax:0086-571-88220651 E-mail:[ઇમેઇલ સુરક્ષિત]

પવન જનરેટર માટે ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ
પ્લેનેટરી ગિયરબોક્સ (સ્લી ડ્રાઇવ)    પીચ અને યાવ ડ્રાઈવપવન જનરેટર માટે ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ


લીનિયર એક્ટ્યુએટર સ્ક્રૂ જેક વોર્મ સ્લીવ ડ્રાઇવ પ્લેનેટરી ગિયરબોક્સ (સ્લી ડ્રાઇવ) સ્લીવિંગ બેરિંગ