એવર-પાવર ઇન્ડસ્ટ્રી કું., લિ.
ટેલ: 0086-571-88220652 / 53 ફેક્સ: 0086-571-88220651 ઇ-મેઇલ: [ઇમેઇલ સુરક્ષિત] 

Transmission System for solar Generator

લીનિયર એક્ટ્યુએટર    સ્ક્રુ જેક     Worm Slew drive    Planetary gearboxes ( Slew Drive)     Slewing બેરિંગ

 

Transmission System for solar Generator Linear actuator     Screw Jack     Worm Slew drive    Planetary gearboxes ( Slew Drive)     Slewing bearing

 લીનિયર એક્ટ્યુએટર    સ્ક્રુ જેક     Worm Slew drive    Planetary gearboxes ( Slew Drive)     Slewing બેરિંગ